Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GDPR

Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

 1. Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași vă transmite această Politica de Confidențialitate pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.
 2. Cui se aplică această Notă de Informare?

Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);
Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului nostru http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ („Utilizatori”);

 1. Ce date colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru;prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail și numărul de telefon, compania, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (i.e. informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care:
a) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau
b) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ , colectăm automat următoarele date:date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie
date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de clicuri către, prin și de la site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal si care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
atunci când trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;atunci când trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu umneavoastră;
atunci când trebuie să respectăm o obligație legală (i.e. legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit);
atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (i.e. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;pentru a îmbunătăți site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/, inclusiv funcționalitatea acestuia;pentru administrarea site-ului http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ ;pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare;pentru a păstra site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/în condiții de siguranță;
pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră (i.e. în cazuri de publicitate și marketing). În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, trimițând o solicitare la adresa de e-mail adapost.canin@primariacalarasi.ro. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Concret, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare.

Această prelucrare se bazează pe

Executarea unui contract la care Utilizatorii (în special clienții) sunt parte, sau o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau cu informatii privind principalele stiri din domeniul economic si de business, așa cum sunt reflectate in mass media prin intermediul newsletter-ului săptămânal.

Dacă sunteți un client nou, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră prealabil. Dacă nu doriți să vă folosim datele în acest fel, bifați caseta corespunzătoare din formularul prin care colectăm datele dumneavoastră formularul de Contact în contul de utilizator.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat produsele noastre și pentru a face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai site-ului nostru despre produse care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.

 1. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași nu va transmite (prin vânzare sau inchiriere) catre terțe parți informațiile dvs. cu caracter personal.
În cadrul Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași, membrii personalului care folosesc datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor comunicate de institutie, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site folosește măsuri de securitate impotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află in controlul nostru.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

Către parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră
Pentru livrarea precomenzilor, către companiile specializate în servicii de curierat
Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
Către consultanți externi (i.e. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar

Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași efecutează o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor specificate de Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași . Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași, cu condiția ca fiecare subcontractant să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

 1. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți Client vă vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație cu dumneavoastră în calitate de Partener vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege.

În cazul în care sunteți abonat la newsletter-ul nostru săptămânal, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât dumneavoastră doriți să primiți aceste informații.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 1. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării

Site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ este administrat si intreținut de Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași si gazduit de serverele providerului de hosting. Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; o certificare „scut de confidențialitate”; reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau
clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

7. Ce drepturi aveți?

Aveți urmatoarele drepturi conform legislației in domeniu:

Dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ ;
Dreptul de a solicita restrictionarea datelor personale de procesare de catre website-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/;
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de catre website-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/(de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct);
Dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail adapost.canin@primariacalarasi.ro

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași aflat pe teritoriul Romania.

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

 1. Fișierele de tip cookies

Site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/ utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/, dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail adapost.canin@primariacalarasi.ro.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială atunci când ne contactați.

Ultima actualizare: 22 mai 2018.

Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul http://sppgsfs.primariacalarasi.ro/.

Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

 1. Legislatie relevanta

Utilizarea cookie-urilor si obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât in legislația națională (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare), cât și in cea europeană (Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității si comunicațiilor electronice), astfel cum a fost modificată si completată prin Directiva 2009/136/CE).

Legea 506/2004
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice.html 

Directiva 2002/58/CE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0058-20091219&qid=1519813284163&from=EN 

Directiva 2009/136/CE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0136-20091219&qid=1519813511677&from=EN 

Pentru informații suplimentare, vă rugam sa consultați urmatoarele documente și surse de informare publică:
Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 
Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obținerea acordului, emis de catre Grupul de Lucru Articolul 29
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf 
https://www.aboutcookies.org/ 
http://www.allaboutcookies.org/ 
http://www.youronlinechoices.com/ 
https://iab-romania.ro/ 
„Cookie”, Wikipedia.org
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie 
„Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies”, UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support